The characterization and application of p-type semiconducting mesoporous carbon nanofibers

Lei Liao, Mingbo Zheng, Zhou Zhang, Bin Yan, Xiaofeng Chang, Guangbin Ji, Zexiang Shen, Tom Wu, Jieming Cao, Jixuan Zhang, Hao Gong, Jian Cao, Ting Yu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The characterization and application of p-type semiconducting mesoporous carbon nanofibers'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science