Realization of p-type conduction in compositionally graded quaternary AlInGaN

Chunlei Zhao, Gaoqiang Deng, Lidong Zhang, Yang Wang, Yunfei Niu, Jiaqi Yu, Zhifeng Shi, Guotong Du, Xiaohang Li, Yuantao Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Realization of p-type conduction in compositionally graded quaternary AlInGaN'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science