Novel microRNAs in silkworm (Bombyx mori)

Yimei Cai, Xiaomin Yu, Qing Zhou, Caixia Yu, Haiyan Hu, Jiucheng Liu, Hongbin Lin, Jin Yang, Bing Zhang, Peng Cui, Songnian Hu*, Jun Yu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Novel microRNAs in silkworm (Bombyx mori)'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases