Nalichie v mobil'nykh geneticheskikh élementakh uchastkov, gomologichnykh reguliatornomu saǐtu teplovogo shoka.

Translated title of the contribution: Presence in the mobile genetic elements of regions homologous to the heat shock regulatory site

V. V. Kapitonov*, N. A. Kolchanov, I. A. Shakhmuradov, V. V. Solov'ev

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Presence in the mobile genetic elements of regions homologous to the heat shock regulatory site'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Keyphrases