MoS2 U-shape MOSFET with 10 nm channel length and poly-Si source/drain serving as seed for full wafer CVD MoS2 availability

Kai-Shin Li, Bo-Wei Wu, Lain-Jong Li, Ming-Yang Li, Chia-Chin Kevin Cheng, Cho-Lun Hsu, Chang-Hsien Lin, Yi-Ju Chen, Chun-Chi Chen, Chien-Ting Wu, Min-Cheng Chen, Jia-Min Shieh, Wen-Kuan Yeh, Yu-Lun Chueh, Fu-Liang Yang, Chenming Hu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

13 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'MoS2 U-shape MOSFET with 10 nm channel length and poly-Si source/drain serving as seed for full wafer CVD MoS2 availability'. Together they form a unique fingerprint.