Mechanism of Action of Thalassospiramides, A New Class of Calpain Inhibitors

Liang Lu, Michael J. Meehan, Shuo Gu, Zhilong Chen, Weipeng Zhang, Gen Zhang, Lingli Liu, Xuhui Huang, Pieter C. Dorrestein, Ying Xu, Bradley S. Moore, Pei-Yuan Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mechanism of Action of Thalassospiramides, A New Class of Calpain Inhibitors'. Together they form a unique fingerprint.