Integrated terahertz generator-manipulator using epsilon-near-zero-hybrid nonlinear metasurfaces

Yongchang Lu, Xi Feng, Qingwei Wang, Xueqian Zhang, Ming Fang, Wei E.I. Sha, Zhixiang Huang, Quan Xu, Li Niu, Xieyu Chen, Chunmei Ouyang, Yuanmu Yang, Xixiang Zhang, Eric Plum, Shuang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

58 Scopus citations

Search results