Ga-free AlInN films growth by close-coupled showerhead metalorganic chemical vapor deposition

Gaoqiang Deng, Lidong Zhang, Yang Wang, Jiaqi Yu, Yunfei Niu, Haotian Qian, Xiaohang Li, Zhifeng Shi, Yuantao Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ga-free AlInN films growth by close-coupled showerhead metalorganic chemical vapor deposition'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Keyphrases