Fe-based material@N-doped carbon composites as environment-friendly microwave absorbers

Qingwei Liu, Min Zeng, Jue Liu, Baiyu Guo, Xiaozhu Hao, Qian Cao, Yuchen Shang, Xin Sun, Jinzhang Liu, Xuexu Gao, Jiheng Li, Jie Zhu, Xixiang Zhang, Ronghai Yu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish (US)
JournalCarbon
StatePublished - 2020

Cite this