Evolutionary changes of multiple visual pigment genes in the complete genome of Pacific bluefin tuna

Yoji Nakamura*, Kazuki Mori, Kenji Saitoh, Kenshiro Oshima, Miyuki Mekuchi, Takuma Sugaya, Yuya Shigenobu, Nobuhiko Ojima, Shigeru Muta, Atushi Fujiwara, Motoshige Yasuike, Ichiro Oohara, Hideki Hirakawa, Vishwajit Sur Chowdhury, Takanori Kobayashi, Kazuhiro Nakajima, Motohiko Sano, Tokio Wada, Kosuke Tashiro, Kazuho IkeoMasahira Hattori, Satoru Kuhara, Takashi Gojobori, Kiyoshi Inouye

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

92 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Evolutionary changes of multiple visual pigment genes in the complete genome of Pacific bluefin tuna'. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences