Enhancement of Anomalous Hall Effect via Interfacial Scattering in Metal-Organic Semiconductor Fex(C60)1−x Granular Films Near the Metal-Insulator Transition

Lingcheng Zheng, Zhihao He, Rui Zhang, Jiangtao Qu, Deqiang Feng, Jie He, Hansheng Chen, Fan Yun, Yahui Cheng, Zhiqing Li, Hui Liu, Xixiang Zhang, Rongkun Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhancement of Anomalous Hall Effect via Interfacial Scattering in Metal-Organic Semiconductor Fex(C60)1−x Granular Films Near the Metal-Insulator Transition'. Together they form a unique fingerprint.