Direct reprogramming of porcine fibroblasts to neural progenitor cells

Xiu Ling Xu*, Ji Ping Yang, Li Na Fu, Ruo Tong Ren, Fei Yi, Keiichiro Suzuki, Kai Liu, Zhi Chao Ding, Jing Qu, Wei Qi Zhang, Ying Li, Ting Ting Yuan, Guo Hong Yuan, Li Na Sui, Di Guan, Shun Lei Duan, Hui Ze Pan, Ping Wang, Xi Ping Zhu, Nuria MontserratMing Li, Rui Jun Bai, Lin Liu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang Hui Liu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)4-7
Number of pages4
JournalProtein and Cell
Volume5
Issue number1
DOIs
StatePublished - Jan 2014
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Biotechnology
  • Biochemistry
  • Drug Discovery
  • Cell Biology

Cite this