Dehydrogenation of Formic Acid Catalyzed by a Ruthenium Complex with an N,N′-Diimine Ligand

Chao Guan, Dandan Zhang, Yupeng Pan, Masayuki Iguchi, Manjaly John Ajitha, Jinsong Hu, Huaifeng Li, Changguang Yao, Mei-Hui Huang, Shixiong Min, Junrong Zheng, Yuichiro Himeda, Hajime Kawanami, Kuo-Wei Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

107 Scopus citations

Search results