Deep UV Laser at 249 nm Based on GaN Quantum Wells

Maocheng Shan, Yi Zhang, Tinh Binh Tran, Jie’an Jiang, Hanling Long, Zhihua Zheng, An’ge Wang, Wei Guo, Jichun Ye, Changqing Chen, Jiangnan Dai, Xiaohang Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Deep UV Laser at 249 nm Based on GaN Quantum Wells'. Together they form a unique fingerprint.