Computationally guided design of a new Rh catalyst for selective formic acid dehydrogenation: Validation with caution

Chao Guan, Dan-Dan Zhang, Tonghuan Zhang, Mei-Hui Huang, Priyanka Chakraborty, Huaifeng Li, Changguang Yao, Chunhui Zhou, Jinsong Hu, Kuo-Wei Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Search results