A route to de novo domestication of wild allotetraploid rice.

Hong Yu, Tao Lin, Xiangbing Meng, Huilong Du, Jingkun Zhang, Guifu Liu, Mingjiang Chen, Yanhui Jing, Liquan Kou, Xiuxiu Li, Qiang Gao, Yan Liang, Xiangdong Liu, Zhilan Fan, Yuntao Liang, Zhukuan Cheng, Mingsheng Chen, Zhixi Tian, Yonghong Wang, Chengcai ChuJianru Zuo, Jianmin Wan, Qian Qian, Bin Han, Andrea Zuccolo, Rod Anthony Wing, Caixia Gao, Chengzhi Liang, Jiayang Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

265 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A route to de novo domestication of wild allotetraploid rice.'. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases