Ultraviolet polarized light emitting and detecting dual-functioning device based on nonpolar n-ZnO/i-ZnO/p-AlGaN heterojunction

 • Jiangnan Dai (Creator)
 • Jingwen Chen (Creator)
 • Xiaohang Li (Creator)
 • Jun Zhang (Creator)
 • Hanling Long (Creator)
 • Haochung Kuo (Creator)
 • Yunbin He (Creator)
 • Changqing Chen (Creator)
 • Jiangnan Dai (Creator)
 • Jingwen Chen (Creator)
 • Jun Zhang (Creator)
 • Hanling Long (Creator)
 • Haochung Kuo (Creator)
 • Yunbin He (Creator)
 • Changqing Chen (Creator)

Dataset

Search results