Direct polarization measurements by multiplexed Pancharatnam-Berry meta-hologram

 • Xueqian Zhang (Creator)
 • Shumin Yang (Creator)
 • Weisheng Yue (Creator)
 • Quan Xu (Creator)
 • Chunxiu Tian (Creator)
 • Xixiang Zhang (Creator)
 • Eric Plum (Creator)
 • Shuang Zhang (Creator)
 • Jiaguang Han (Creator)
 • Weili Zhang (Creator)
 • Xueqian Zhang (Creator)
 • Shumin Yang (Creator)
 • Weisheng Yue (Creator)
 • Quan Xu (Creator)
 • Eric Plum (Creator)
 • Shuang Zhang (Creator)
 • Jiaguang Han (Creator)
 • Weili Zhang (Creator)

Dataset

Search results