CCDC 981179: Experimental Crystal Structure Determination : dibromo-(4,4,4',4'-tetramethyl-4,4',5,5'-tetrahydro-2,2'-bi-1,3-oxazole)-copper(ii)

 • Wei-Guo Jia (Creator)
 • Dan-Dan Li (Creator)
 • Yuan-Chen Dai (Creator)
 • Hui Zhang (Creator)
 • Li-Qin Yan (Creator)
 • En-Hong Sheng (Creator)
 • Yun Wei (Creator)
 • Xiao-Long Mu (Creator)
 • Kuo-Wei Huang (Creator)
 • Wei-Guo Jia (Creator)
 • Dan-Dan Li (Creator)
 • Yuan-Chen Dai (Creator)
 • Hui Zhang (Creator)
 • Li-Qin Yan (Creator)
 • En-Hong Sheng (Creator)
 • Yun Wei (Creator)
 • Xiao-Long Mu (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results