CCDC 887626: Experimental Crystal Structure Determination : 3-(4,4,4-Trifluoro-3-(2-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)butanoyl)-1,3-oxazolidin-2-one

 • Wen Zhang (Creator)
 • Davin Tan (Creator)
 • R. Lee (Creator)
 • Guanghu Tong (Creator)
 • Wenchao Chen (Creator)
 • Baojian Qi (Creator)
 • Kuo-Wei Huang (Creator)
 • Choon Hong Tan (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)
 • Wen Zhang (Creator)
 • R. Lee (Creator)
 • Guanghu Tong (Creator)
 • Wenchao Chen (Creator)
 • Baojian Qi (Creator)
 • Choon Hong Tan (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)
 • Wen Zhang (Creator)
 • R. Lee (Creator)
 • Guanghu Tong (Creator)
 • Wenchao Chen (Creator)
 • Baojian Qi (Creator)
 • Choon Hong Tan (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)

Dataset

Search results