CCDC 2054913: Experimental Crystal Structure Determination : catena-(bis(mu-hydroxo)-tetrakis(mu-(R)-trimesoyltris(D-alaninato))-nona-aqua-hepta-cadmium unknown solvate dihydrate)

  • Huabin Zhang (Creator)
  • Yang Li (Creator)
  • Shumei Chen (Creator)
  • Zhong-Xuan Xu (Creator)
  • Xin Wu (Creator)
  • Jian Zhang (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results