CCDC 2032840: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[bis(mu-4-carboxybenzene-1-thiolato)-di-silver(i) bis(ammonia)]

 • Yu Han (Creator)
 • Zhennan Wu (Creator)
 • Qiaofeng Yao (Creator)
 • Zhihe Liu (Creator)
 • Hongyi Xu (Creator)
 • Peng Guo (Creator)
 • Lingmei Liu (Creator)
 • Kuo Zhang (Creator)
 • Zhongyuan Lu (Creator)
 • Xuke Li (Creator)
 • Jiangwei Zhang (Creator)
 • Jianping Xie (Creator)

  Dataset

  Cite this