CCDC 1959655: Experimental Crystal Structure Determination : N-[2-(4-bromophenyl)-2-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)cyclopentyl]aniline

 • Yanli Yin (Creator)
 • Yunqiang Li (Creator)
 • Qiangqiang Zhan (Creator)
 • Guanghui Wang (Creator)
 • Xiaowei Zhao (Creator)
 • Baokun Qiao (Creator)
 • Kuo-Wei Huang (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)
 • Yanli Yin (Creator)
 • Yunqiang Li (Creator)
 • Theo Goncalves (Creator)
 • Qiangqiang Zhan (Creator)
 • Guanghui Wang (Creator)
 • Xiaowei Zhao (Creator)
 • Baokun Qiao (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)
 • Yanli Yin (Creator)
 • Yunqiang Li (Creator)
 • Qiangqiang Zhan (Creator)
 • Guanghui Wang (Creator)
 • Xiaowei Zhao (Creator)
 • Baokun Qiao (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)
 • Yanli Yin (Creator)
 • Yunqiang Li (Creator)
 • Qiangqiang Zhan (Creator)
 • Guanghui Wang (Creator)
 • Xiaowei Zhao (Creator)
 • Baokun Qiao (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)
 • Yanli Yin (Creator)
 • Yunqiang Li (Creator)
 • Qiangqiang Zhan (Creator)
 • Guanghui Wang (Creator)
 • Xiaowei Zhao (Creator)
 • Baokun Qiao (Creator)
 • Zhiyong Jiang (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results