CCDC 1935582: Experimental Crystal Structure Determination : 4'-bromo-N-(naphthalen-1-yl)-1,2,3,6-tetrahydro[1,1'-biphenyl]-3-amine

  • Jianrong Steve Zhou (Creator)
  • Daoyong Zhu (Creator)
  • Yonggui Robin Chi (Creator)
  • Zhiwei Jiao (Creator)
  • Theo Goncalves (Creator)
  • Kuo-Wei Huang (Creator)
  • Jianrong Steve Zhou (Creator)
  • Daoyong Zhu (Creator)
  • Yonggui Robin Chi (Creator)
  • Zhiwei Jiao (Creator)

Dataset

Cite this