CCDC 1894338: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[(mu-4,4'-[oxydi(4,1-phenylene)]dipyridine)-(mu-iodo)-copper(i)]

 • Ke Wu (Creator)
 • Jinsong Hu (Creator)
 • Xiaofei Cheng (Creator)
 • Jiaxin Li (Creator)
 • Chunhui Zhou (Creator)
 • Ke Wu (Creator)
 • Jinsong Hu (Creator)
 • Xiaofei Cheng (Creator)
 • Jiaxin Li (Creator)
 • Ke Wu (Creator)
 • Jinsong Hu (Creator)
 • Xiaofei Cheng (Creator)
 • Jiaxin Li (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results