CCDC 1055680: Experimental Crystal Structure Determination : 1,1'-((2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-diyl)di-4,1-phenylene)diethanone

 • Ching-Yuan Liu (Creator)
 • Hui Chong (Creator)
 • Hsing-An Lin (Creator)
 • Yoshiro Yamashita (Creator)
 • Bin Zhang (Creator)
 • Kuo-Wei Huang (Creator)
 • Daizuke Hashizume (Creator)
 • Hsiao-hua Yu (Creator)
 • Ching-Yuan Liu (Creator)
 • Hui Chong (Creator)
 • Hsing-An Lin (Creator)
 • Yoshiro Yamashita (Creator)
 • Bin Zhang (Creator)
 • Daizuke Hashizume (Creator)
 • Hsiao-hua Yu (Creator)

Dataset

Search results