CCDC 1046717: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[(mu-2,5-dioxyterephthalato)-aqua-di-zinc unknown solvate]

 • Feng Luo (Creator)
 • Changsheng Yan (Creator)
 • Lilong Dang (Creator)
 • Rajamani Krishna (Creator)
 • Wei Zhou (Creator)
 • Hui Wu (Creator)
 • Xinglong Dong (Creator)
 • Yu Han (Creator)
 • Tong-Liang Hu (Creator)
 • Michael O’Keeffe (Creator)
 • Lingling Wang (Creator)
 • Mingbiao Luo (Creator)
 • Rui-Biao Lin (Creator)
 • Banglin Chen (Creator)
 • Feng Luo (Creator)
 • Changsheng Yan (Creator)
 • Lilong Dang (Creator)
 • Rajamani Krishna (Creator)
 • Hui Wu (Creator)
 • Tong-Liang Hu (Creator)
 • Michael O’Keeffe (Creator)
 • Lingling Wang (Creator)
 • Mingbiao Luo (Creator)
 • Rui-Biao Lin (Creator)
 • Banglin Chen (Creator)

Dataset

Filter
Article

Search results