3D visualization of the stain-free neuron

 • Chen Liu (Creator)
 • Michael Malek (Creator)
 • Ivan Poon (Creator)
 • Lanzhou Jiang (Creator)
 • Arif M. Siddiquee (Creator)
 • Colin J.R. Sheppard (Creator)
 • Ann Roberts (Creator)
 • Harry Quiney (Creator)
 • Douguo Zhang (Creator)
 • Xiaocong Yuan (Creator)
 • Jiao Lin (Creator)
 • Christian Depeursinge (Creator)
 • Pierre Marquet (Creator)
 • Shan Shan Kou (Creator)
 • Chen Liu (Creator)
 • Michael Malek (Creator)
 • Ivan Poon (Creator)
 • Lanzhou Jiang (Creator)
 • Arif M. Siddiquee (Creator)
 • Colin J.R. Sheppard (Creator)
 • Ann Roberts (Creator)
 • Harry Quiney (Creator)
 • Douguo Zhang (Creator)
 • Xiaocong Yuan (Creator)
 • Jiao Lin (Creator)
 • Pierre Marquet (Creator)
 • Shan Shan Kou (Creator)
 • Chen Liu (Creator)
 • Michael Malek (Creator)
 • Ivan Poon (Creator)
 • Lanzhou Jiang (Creator)
 • Arif M. Siddiquee (Creator)
 • Colin J.R. Sheppard (Creator)
 • Ann Roberts (Creator)
 • Harry Quiney (Creator)
 • Douguo Zhang (Creator)
 • Xiaocong Yuan (Creator)
 • Jiao Lin (Creator)
 • Pierre Marquet (Creator)
 • Shan Shan Kou (Creator)

Dataset

Search results